Voel je je wel lekker?

Hitteplan

ɪs ʜᴇᴛ ᴋᴏᴍᴇɴᴅᴇ ᴡᴇᴇᴋ ᴏᴏᴋ ᴄᴏᴅᴇ ᴏʀᴀɴᴊᴇ ʙɪᴊ ᴊᴏᴜ ᴏᴘ ᴋᴀɴᴛᴏᴏʀ? ᴇɴ…. ʜᴇʙ ᴊᴇ ᴅᴀɴ ᴇɴɪɢ ɪᴅᴇᴇ ʜᴏᴇᴠᴇᴇʟ ᴇʀ ᴏᴘ ᴅᴇᴢᴇ ᴡᴀʀᴍᴇ ᴅᴀɢᴇɴ ᴀᴀɴ ᴢᴡᴇᴇᴛ ᴇɴ ʙᴀᴄᴛᴇʀɪëɴ ᴏᴘ ᴇᴇɴ ᴛᴏᴇᴛsᴇɴʙᴏʀᴅ ᴇɴ ᴍᴜɪs ᴡᴏʀᴅᴇɴ ᴀᴄʜᴛᴇʀɢᴇʟᴀᴛᴇɴ? ɪɴᴅᴇʀᴅᴀᴀᴅ…..ᴅᴀᴛ ᴡɪʟ ᴊᴇ ɴɪᴇᴛ ᴡᴇᴛᴇɴ….

Ziek door het sick building syndroom?

Het sick building syndroom is een reeks gezondheidsklachten die veroorzaakt wordt door een slechte kwaliteit van de lucht in een gebouw. Het kan leiden tot klachten als hoofdpijn, droge ogen, keelpijn, droge huid, vermoeidheid, gebrek aan concentratie en een gevoel van duizeligheid. De slechte luchtkwaliteit kan bovendien astma en allergieën verergeren.

Kantoor is griepparadijs