SDG 1

Geen armoede

Doel SDG 1

Het eerste SDG van de zeventien doelen moet een einde te maken aan extreme armoede, en het aantal mensen dat in armoede leeft halveren. De ambities voor zijn hoog. Logisch, want armoede hangt nauw samen met veel andere doelen. Zowel financiële aspecten als de impact van armoede op het leven van mensen maken daar deel van uit.

Hoe pakt Noof dit aan?

Voor mensen in armoede gaat het erom dat ze mee mogen tellen in de samenleving en gezien worden als volwaardig persoon. Wij kijken, door gelijkwaardig en onbevooroordeeld te zijn, dan kun je echt een team leiden. En als we meer inzetten op het vergroten van eigenwaarde, zelfrespect en financieel inzicht, zowel op professioneel als persoonlijk vlak, dan kunnen we echt een verschil maken! 

Benieuwd naar onze aanpak?

Deze SDG's pakken we aan

2024 © Copyright – NOOF | office health