SDG 5

Gendergelijkheid

Doel SDG 5

De mate van gelijkheid wordt onder meer afgemeten aan verschil in beloning voor arbeid, arbeidsdeelname en de positie van mannen en vrouwen in bedrijfsleven en bestuur. Een andere specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen.

Hoe pakt Noof dit aan?

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet alleen een mensenrecht, maar ook de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld. Wij trekken dit nog breder, want iedereen is gelijk. Of je nu een hij, zij of hen bent,  wij zorgen dat iedereen zich veilig voelt en gelijk wordt behandeld binnen NOOF.

Benieuwd naar onze aanpak?

Deze SDG's pakken we aan

2024 © Copyright – NOOF | office health